Wij hopen jou met onze ideeën te kunnen inspireren. Maar we willen jou ook aan het denken zetten om zelf creatieve ideeën te verzinnen om het muziekonderwijs in Nederland te verbeteren, met of zonder Ableton Live.

Naar aanleiding van het afstudeer onderzoek aan het ArtEZ Conservatorium in Zwolle van Niels Wiegman is de website Ablecation ontstaan. In zijn onderzoek is beschreven hoe de docent het muziekonderwijs met Ableton Live het beste kan aanpakken. Daarnaast is in hoofdstuk twee van het onderzoek de theoretische onderbouwing uitgewerkt.

Ablecation wil docenten in het muziekonderwijs hulp bieden om met Ableton Live te gaan werken omdat het de inhoud van de muzieklessen verrijkt. Leerlingen krijgen mogelijkheden om opdrachten te maken die zonder een programma als Ableton Live niet mogelijk zijn. Deze opdrachten komen dichterbij de belevingswereld van de leerlingen. Daarnaast worden leerlingen op creatief gebied uitgedaagd. Leerlingen leren bij het creatief denken om originele oplossingen te bedenken voor problemen waar ze tegen aan lopen. Elke leerling is in staat om creatief te denken maar het moet wel ontwikkeld worden. Door met Ableton Live in de muziekles te werken worden er meer mogelijkheden gecreëerd om het ontwikkelen van de creativiteit te bevorderen. Naast het bevorderen van de creativiteit helpt Ableton Live de leerlingen te werken aan een groot deel van de 21e eeuwse vaardigheden die het SLO heeft geformuleerd. Volgens het SLO zijn de 21e eeuwse vaardigheden al een lange tijd een ondergeschoven kindje geworden in het onderwijs. Denk hierbij aan vaardigheden als: samenwerken, problemen oplossen, ICT-Basisvaardigheden, computational thinking en het ontwikkelen van ontdekkend leren. Door muziekopdrachten in Ableton Live aan leerlingen te geven worden bovenstaande vaardigheden ontwikkeld. Om dit aan leerlingen te kunnen bieden hebben docenten ook hulp nodig. Ablecation doet dat met deze website. We willen bouwen aan een community van docenten die elkaar kunnen inspireren. Met deze community hopen we zo veel mogelijk scholen te bereiken.